Villkor och bestämmelser

Välkommen till Alttextgenerator.net!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Alttextgenerator.nets webbplats, som finns på https://alttextgenerator.net/en/.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Alttextgenerator.net om du inte samtycker till att ta alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och friskrivningsklausul samt alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vår" och "Oss" hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss" avser både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen med vår hjälp till kunden på lämpligaste sätt för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lag i oss. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Kakor

Vi använder oss av cookies. Genom att besöka Alttextgenerator.net samtyckte du till att använda cookies i enlighet med Alttextgenerator.net: s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarens uppgifter vid varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionen hos vissa områden för att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger Alttextgenerator.net och / eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Alttextgenerator.net. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Alttextgenerator.net för ditt eget personliga bruk underkastat begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte:

Detta avtal skall börja gälla den dag som anges i detta avtal.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa områden på webbplatsen. Alttextgenerator.net filtrerar inte, redigera, publicera eller granska kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Alttextgenerator.net, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska Alttextgenerator.net inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller kostnader som orsakats och / eller drabbats till följd av någon användning av och / eller publicering av och / eller utseende av kommentarerna på denna webbplats

Alttextgenerator.net förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor. Våra regler och villkor skapades med hjälp avVillkor Generator.

Du garanterar och försäkrar att:

Du ger härmed Alttextgenerator.net en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla och alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamma ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa register med oss; (c) fördelen för oss från synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av Alttextgenerator.net; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Alttextgenerator.net. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över de webbadresser på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

Ingen användning av Alttextgenerator.nets logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som framförs på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som inkräktar på, på annat sätt bryter mot, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av, tredje parts rättigheter.

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivningsklausul

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

De ansvarsbegränsningar och ansvarsförbud som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivningsklausul: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skyldigheter som uppstår enligt friskrivningsklausulen, inklusive skyldigheter som uppstår på grund av avtal, skadestånd och brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.